Loading…

بانک با سرمایه من چه می کند ؟

بانک با سرمایه من چه میکند ؟ آیا تابحال به مدل سود دهی در بانک ها توجه کرده اید ؟ آیا از جزییات گردش حساب اطلاع دارید ؟ حساب بانکی […]

آمار جالب بیمه عمر در روستاهای هندوستان

⁉️بیشتربدانیم آیامیدانید،درروستاهای فقیرنشین هند،از هر ۱۰۰ نفرروستایی،۴۰ نفرتحت پوشش بیمه عمروزندگی هستند،امادرشهرهای بزرگ کشورعزیزمان ایران، از هر ۱۰۰ نفرفقط ۸نفربیمه عمروتأمین آتیه دارند @bime_news1

بیمه عمر پاسارگاد , allmylife.ir , همه زندگی من , بیمه تکمیل درمان , بیمه تکمیلی پاسارگاد

پوشش رایگان تکمیل درمان بیمه عمر پاسارگاد

شرایط پوشش رایگان تکمیل درمان بیمه عمر پاسارگاد  بیشتربدانیم شرحی بر پوشش بیمه تکمیل درمان sos بیمه عمر پاسارگاد: این پوشش کاملا رایگان در اختیار بیمه شدگان قرار میگیرد و […]